ติดต่อเรา

ที่อยู่

 สำนักงานอธิการบดี, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 46 Charunsanitwong Rd, Wat Thaphra, Bangkok Yai, Bangkok, Thailand 10600
 Tel: (66)2 8785010-11, Fax: (66)2 8785012
 Web Site:http://pr.siamtechno.ac.th ,email:info@siamtechno.ac.th