งานบริการ

บริการระบบงานจองห้องประชุมออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่ประสงค์จะจองห้องเรีนน ห้องประชุม ทั้งนี้ท่านสามารถทำรายการได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นจากที่ไหนก็ได้ผ่านระบบของเรา