งานบริการ

บริการระบบงานจองห้องประชุมออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่ประสงค์จะจองห้องเรีนน ห้องประชุม ทั้งนี้ท่านสามารถทำรายการได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นจากที่ไหนก็ได้ผ่านระบบของเรา Click Here

บริการระบบงานจองรถออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่ประสงค์จะจองรถกะบะ รถตู้ รถบัสของวิทยาลัย ทั้งนี้ท่านสามารถทำรายการได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นจากที่ไหนก็ได้ผ่านระบบของเรา Click Here

บริการระบบประชุมผู้บริหารออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อในการจัดการประชุมและการจัดการเอกสารสำหรับงานประชุม ซึ่งจะลดการใช้เอกสารและสามารถเข้าประชุมจากที่ไหนก้ได้ Click Here